Qui som

 

COOUFAR,  (Societat Cooperativa Catalana Limitada) és una entitatde Consumidors i Usuarissenseafany de lucre i d’iniciativa social que té com a missiótenir cura delsdretsdelstreballadors i usuarisambdiscapacitatintel•lectual (DI) de la FUNDACIÓ RUBRICATUS davant de les institucions i administracionslocals, autonòmiques i/o estatals.

També gestionar i promourel’oci i el temps de lleure de totes aquestes persones i, sobretot, la cerca per a elles de les millorscondicions i oportunitats de futur enquant a la consecució de pisos tutelats i d’una llar-residència 24 hores. 

COOUFAR es va constituir el xx de xxxxx de 2017 i consta inscrita com a associacióbenèfica de tipusassistencial, cultural i docent,subjecta ala Lleide Cooperatives de Catalunya amb el número de Registre xxxxxxde la Generalitat de Catalunya.

De fet, COOUFAR és la culminació de la fusió de les antiguesassociacions o AMPASl’Associació de Pares de l’Escola Especial SantIsidre (méstardanomenada“Associació de Pares Centre Especial SantIsidre”, TESIPRAT), i de “l’Associació de Pares d’Usuaris del Centre Ocupacional El Corriol”. Aquestesduesassociacions van iniciar,capalsanys 70 del seglepassat, l’excel•lentrealitat que representa avui la FUNDACIÓ RUBRICATUS.

 

 

Comments are closed